งานวันชาติประจำปี 2560


Donate

กำหนดการจัดงานวันชาติประจำปี พ.ศ. 2560
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลอง ไอส์แลนด์ นครนิวยอร์ก
เริ่มเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การแต่งกาย : ชุดไทย/ชุดสุภาพ/สูทสากล/ข้าราชการชายชุดสูทสากล-หญิงชุดไทย
-------------------------------------------------------------
The National Day of the Kingdom of Thailand
Sunday, December 3rd, 2017
Start at 10:00 AM
at Vajira Temple : 110 Rustic Road, Centereach, NY 11720